Відшкодування


        Страхування від нещасного випадку гарантує відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати (відповідної її частини) у зв’язку з ушкодженням здоров ` я та здійснення страхових виплат особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого.

 

        Відповідно до ст. 21 Закону України у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві зобов’язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров ` я або в разі смерті, виплачуючи йому або особам, які перебувають на його утриманні:

 

  - допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

 

   - виплати при тимчасовому переведенні на легшу роботу;

 

   - одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

 

   - щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

 

  - пенсію у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

 


    У разі смерті потерпілого Фонд відшкодовує вартість поховання потерпілого та ритуальних послуг, пов’язаних з цим, відповідно до місцевих умов та Постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 06.03.2006 року №13 „Про витрати на поховання у разі смерті застрахованої особи від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання”.