Робота з роботодавцями

       Ефективна робота Фонду неможлива без стабільного і регулярного наповнення його бюджету за рахунок страхових внесків від роботодавців.

Робота у цьому напряму покладається на відділ по роботі з роботодавцями та контрольно-ревізійної роботи управління виконавчої дирекції Фонду.

       Відділом розробляються заходи, спрямовані на безумовне виконання плану надходження страхових коштів і погашення недоїмки, проводиться щоденний моніторинг надходження страхових коштів на розрахункові рахунки відділень, аналізується виконання плану надходжень внесків до Фонду.

Під час проведення виїзних перевірок відділень, спеціалістами відділу надається практична допомога з питань встановлення класів професійного ризику виробництва з урахуванням виду економічної діяльності.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Законом передбачено об'єднання функцій щодо збору страхових внесків та контролю за їх сплатою одним органом – Пенсійним фондом України.

      Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту, у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для роботодавців залежить від класу професійного ризику виробництва, встановленого відповідно до основного виду економічної діяльності. Таких класів є 67, а розмір внеску коливається в межах від 36,76% до 49,7% від бази нарахувань фонду оплати праці найманих працівників.

Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі економіки характеризується інтегральним показником професійного ризику виробництва - чим вищий інтегральний показник, тим вищий (починаючи з першого) клас професійного ризику виробництва.

Визначення класу професійного ризику здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.