Правова робота

Основними напрямами діяльності юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог актів законодавства, інших нормативних документів в управлінні та відділеннях, відстоювання законних прав та інтересів Фонду, в тому числі в судах загальної та спеціальної юрисдикції всіх інстанцій, надання працівникам Фонду правових знань, необхідних для виконання завдань, покладених на Фонд.


 

Юридичною службою управління та відділень Фонду п роводиться робота по наданню потерпілим, застрахованим та страхувальникам консультацій з правових питань щодо їх прав та обов’язків, розгляду звернень громадян, контролю за формуванням справ потерпілих перед призначенням виплат.


 

Також юридична служба Фонду співпрацює з органами прокуратури, юстиції, територіальним управлінням державного комітету з нагляду за охороною праці України в Дніпропетровській області, територіальною інспекцією праці, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.


 

Спеціалісти юридичних служб управління та відділень Фонду готують претензії, позовні заяви та заперечення на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, надають суду пояснення при розгляді справ стосовно питань щодо перерахування страхових виплат потерпілим, відшкодування шкоди потерпілим, а також щодо відшкодування витрат органам Пенсійного Фонду України та з інших питань, беруть участь у судових засіданнях.